WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OŚ AZS WOJ. LUB.
Luty
13
2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OŚ AZS WOJ. LUB.

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z uchwałą Zarządu Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego z dnia 29 września 2019 r. informujemy o zwołanym na dzień 29 lutego 2019 Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.

Zebranie rozpocznie się o godz. 16:30 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Plac Marii Curie – Skłodowskiej 4a.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do władz statutowych do dnia 20 lutego 2020 roku

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OŚ AZS Woj. Lubelskiego

Obowiązująca ordynacja wyborcza

Propozycja zmian statutowych (wkrótce)

Porządek Obrad

Regulamin Obrad

Zgłoszenie kandydata

 

Autor: Marcin Kotowoda

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas