SKS-y Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Miasta Lublin

 

Szanowni Państwo,

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego na zlecenie Miasta Lublin została operatorem programu “Pozalekcyjne zajęcia sportowe” w szkołach i placówkach prowadzonych przez  Miasto Lublin. Program w całości sfinansowany jest ze środków Miasta Lublin.

W celu przyspieszenie całego procesu prosimy o wysłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy sksy@azs.lublin.pl a następnie o dostarczenie oryginału dokumentu do siedziby Organizacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór porozumienia

Załacznik nr 1a do porozumienia - Wykaz Nauczycieli (podstawówki)

Załacznik nr 1b do porozumienia - Wykaz Nauczycieli (ponadpodstawowe)

Załącznik nr 2 do porozumienia - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zgoda rodzica na udział w zajęciach

Zgoda pełnoletniego ucznia na udział w zajęciach

Oświadczenie zleceniobiorcy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorcy

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas